حامیان دکتر ربیع فلاح

دولت تدبیر و امید (حامیان مازندرانی های مقیم تهران)

چرا مازندران به ربیع فلاح نیاز دارد؟

مازندنومه؛لطف الله آجدانی،مدرس دانشگاه و روزنامه نگار: در شرایطی که اهمیت وجود یک استاندار کارآمد برای پیشرفت و توسعه عمیق ، فراگیر و پایدار استان مازندران،محل انکار و مناقشه کسی نیست،طبیعی و منطقی است که توقف بر یک گزینه به عنوان مصداق استاندار کارآمد با توجه به تفاوت دیدگاه ها،محل و موضوع اختلاف نظر باشد.

 اما آنچه در این اختلاف نظرها اهمیت دارد توجه به مولفه ها و دلایل انتخاب هر یک از گزینه ها به عنوان مصادیق گزینه اصلح است.

بی آنکه از یاد ببریم حتی گزینه انتخابی به عنوان گزینه اصلح با توجه به شرایط و محدودیت ها و ضرورت های انتخاب نسبی است، با احترام به همه گزینه های احتمالی استانداری مازندران ، به نظر می رسد می توان ادعا کرد که نیاز مازندران برای برخورداری از استانداری کارآمد در دولت تدبیر و امید کسی نیست جز دکتر ربیع فلاح.

چرا مازندران به ربیع فلاح نیاز دارد؟

با توجه به تاکید رییس جمهوری دولت تدبیر و امید برضرورت توجه به توسعه اقتصادی و مولفه توسعه محوری برای استاندران از یک سو و سرشت توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی مازندران چه در حوزه صنعت و کشاورزی و به ویژه کشاورزی از سوی دیگر،سوابق و کارنامه دکتر ربیع فلاح در عالی ترین سطوح حوزه های اقتصادی کلان و ملی در مقایسه با دیگر گزینه های احتمالی استانداری مازندران هم درخشان تر و هم با سیاست های دولت تدبیر و امید نزدیک تر است.

   

 دیدگاه های توسعه  محور ربیع فلاح مکمل سوابق و توانایی های تخصصی او در توجه به مسایل و مشکلات و نیازهای اقتصادی استان مازندران است.

وانگهی جدای از اهمیت توسعه اقتصادی استان و توسعه محور بودن استاندار، فرآیند توسعه پایدار به اقتضای سرشت همه جانبه و فراگیر بودن آن، از ضرورت توجه به توسعه سیاسی و فرهنگی استان خبر می دهد.

 ربیع فلاح به سبب رویکرد گفتمانی اعتدالی خود از زمینه های مناسبی برای استفاده از حداکثر ظرفیت های موجود برای تحولی توسعه مدار در راستای مدیریت اجرایی هرچه کارآمدتردر مازندران برخوردار است.

اعتدال گرایی فلاح این اجازه را به او می دهد تا در راستای سیاست فراجناحی دولت تدبیر و امید ، از حداکثر ظرفیت های موجود مدیریتی توانمند بدون غلتیدن در دام باندبازی های سیاسی و جناحی بهره مند شود.

 به ویژه برخورداری ربیع فلاح از روحیه مشورت گرایی و نقد پذیری در تلفیق با روحیه و رویکرد اعتدالی او ، استانداری مازندران را به طور نسبی در شرایط بهتری برای تعامل با طیف های مختلف اعتدالیون اصولگرا و اصلاح طلب و نیروهای مستقل قرار خواهد داد.

از سوی دیگر شخصیت فردی و فکری فلاح به سبب اعتقاد او به استفاده از توانمندی های نوشناخته ،سرمایه درخشانی ازشکستن انحصار مدیریتی و فراهم کردن زمینه های مناسب برای تحقق ضرورت گردش نخبگان در روند مدیریتی استان را به دست می دهد.

مازندران به فلاح نیاز دارد زیرا او به سبب خصلت آرامش طلبی و تنش زدایی خود در تلفیق با قدرت تعامل مناسب با نمایندگان مردم مازندران در مجلس که حمایت اکثریت آنان از وی نشانه این تعامل است، زمینه های وفاق مدیریتی در استان را بیشتر خواهد کرد.

حمایت قاطع و گسترده مسوولان و فعالین ستادهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی در مازندران و نیز اکثریت شخصیتهای برجسته اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل در استان و مرکزکشور از دکتر فلاح،نیز حمایت تنانی از آیات بزرگوار از جمله آیت الله نظری،آیت الله جباری،آیت الله لایینی و آیت الله صدوقی مازندرانی،جملگی از این واقعیت خبر می دهد که ربیع فلاح نیاز استان است.

تاریخ ارسال: دوشنبه 11 شهریور 1392 ساعت 00:40 | نویسنده: sina | چاپ مطلب 4 نظر